Tên dự án              : Nhà máy sản xuất gỗ 

Địa chỉ dự án         : Tỉnh Bình Phước

Sản phẩm/Dịch vụ: Băng tải (Conveyor)

0982347975