Tên dự án              : Nhà máy SHISEIDO VIỆT NAM

Địa chỉ dự án         : KCN AMATA, Đồng Nai

Sản phẩm/Dịch vụ: Xe đẩy hàng (Trolley)

0982347975