Ngày đăng: 15-02-2023 01:59:07

MTA TECH LÀ HỘI VIÊN HỘI DOANH NGHIỆP QUẬN BÌNH THẠNH

Ngày 6/2/2023 vừa qua, MTA TECH chính thức là Hội viên của Hội Doanh nghiệp Quận Bình Thạnh (BTBA).

Tham gia các Hội, hiệp hội sẽ giúp MTA TECH giao lưu với những đối tác và kết nối với những cơ hội mới. Chúc MTA TECH phát triển vượt bậc và đạt được những thành tựu mong muốn trong tương lai.


Bài viết liên quan

0982347975