Tên dự án              : Nhà máy sản xuất máy biến áp

Địa chỉ dự án         : Long Đức, Đồng Nai

Sản phẩm/Dịch vụ : Quạt trần công nghiệp HVLS (HVLS Fan)

0982347975