Tên dự án              : Nhà máy THIBIDI

Địa chỉ dự án         : Long Đức, Đồng Nai

Sản phẩm/Dịch vụ : Quạt thông thoáng khí không gian lớn (HVLS Fan)

0982347975