Tên dự án             : Nhà máy vòi rửa TOTO Việt Nam

Địa chỉ dự án        : Khu công nghiệp Thăng Long Vĩnh Phúc, Tỉnh Vĩnh Phúc

Sản phẩm/Dịch vụ: Quạt thông thoáng khí không gian lớn (HVLS)

0982347975