Dịch vụ lưu trữ đám mây

Dịch vụ lưu trữ đám mây

GÓI LƯU TRỮ 100GB TRỌN ĐỜI

1.320.000đ

GÓI LƯU TRỮ 250GB TRỌN ĐỜI

2.640.000đ

GÓI LƯU TRỮ 1TB TRỌN ĐỜI

6.160.000đ