Giải pháp công nghệ cloud & vpn

Giải pháp công nghệ cloud & vpn

Dịch vụ lưu trữ đám mây

Dịch vụ LƯU TRỮ ĐÁM MÂY của MTA Tech - Dữ liệu lưu trữ tại Đức, theo tiêu chuẩn ISO 27001- tuân thủ bảo mật dữ liệu của Liên Minh Châu Âu.

Xem chi tiết

Dịch vụ VPN

Dịch vụ VPN của MTA Tech với Server trên 30 nước và hơn 50 địa điểm khác nhau.

Xem chi tiết